Toyota a Mazda uzavřely obchodní a kapitálové spojenectví

Smlouva představuje počátek spolupráce zaměřené na mobilitu budoucnosti a dosažení udržitelného růstu.

Toyota a Mazda uzavřely obchodní a kapitálové spojenectví
Toyota a Mazda uzavřely obchodní a kapitálové spojenectví

Toyota Motor Corporation (Toyota) a Mazda Motor Corporation (Mazda) dnes podepsaly dohodu o uzavření obchodního a kapitálového spojenectví se zaměřením na další posílení setrvalé partnerské spolupráce.

Tato dohoda svědčí o pozitivním výsledku dvouletých společných jednání mezi oběma společnostmi a představuje milník na cestě k dalšímu udržitelnému posílení a urychlení partnerské spolupráce.

Hlavní body dohody:

1) založení společného podniku na výrobu automobilů ve Spojených státech,
2) společný vývoj technologií pro elektromobily,
3) společný vývoj technologií pro automobily připojené k internetu,
4) spolupráce na vyspělých bezpečnostních technologiích,
5) rozšíření komplementárních výrobků.

Kromě urychlení a posílení dlouhodobé vzájemné spolupráce se Toyota a Mazda rovněž dohodly na kapitálovém spojenectví, ve kterém si obě společnosti zachovají nezávislost a rovnoprávnost. Firmy se dohodly, že v rámci tohoto kapitálového propojení Toyota upíše a prostřednictvím třetí strany získá nově vydané akcie společnosti Mazda, která upíše a prostřednictvím třetí strany získá vlastní akcie Toyoty ve stejné hodnotě jako Toyotou získané akcie Mazdy. Hodnota akcií získaných oběma společnostmi bude totožná.

Prezident společnosti Toyota Akio Toyoda o dohodě prohlásil: „Největším přínosem naší spolupráce s Mazdou je to, že jsme našli nového partnera, který se věnuje automobilům s opravdovým zanícením. V Toyotě to také probudilo soutěživého ducha a zvýšilo se naše odhodlání nedopustit, aby nás Mazda předčila. Jde o partnerství, v jehož rámci budou milovníci automobilů spolupracovat na výrobě ještě lepších vozidel. Rovněž se jedná o uskutečnění našeho přání, abychom nikdy neudělali z automobilů pouhé spotřební zboží.“

Prezident a generální ředitel Mazdy Masamiči Kogai uvedl: „Nic by mi neudělalo větší radost než to, že bychom prostřednictvím tohoto spojenectví dokázali posílit automobilový průmysl a získat další příznivce automobilů. Toho chceme dosáhnout spojením dvou soutěživých partnerů, kteří se budou vzájemně podněcovat, což povede k inovacím a podpoře nadaných lidí a vedoucích pracovníků.“

Automobilový průmysl se stále více potýká s velkými problémy, ke kterým patří přísnější ekologické a bezpečnostní předpisy pro nová vozidla, vstupování konkurentů z jiných oborů na trh a diversifikace firem zaměřených na mobilitu. Kromě zúročení svých předností za účelem zdokonalení technologií a posílení základů svého podnikání mají Toyota a Mazda, s ohledem na budoucnost oboru, v úmyslu prostřednictvím tohoto partnerství prohloubit vzájemnou spolupráci a dosáhnout udržitelného růstu, a tím tyto naléhavé problémy překonat.

Dne 13. května 2015 uzavřely Toyota a Mazda dohodu o vybudování oboustranně prospěšné partnerské spolupráce v podobě zúročení zdrojů obou společností a vzájemného doplňování produktů a technologií s cílem vyrábět ještě přitažlivější automobily. Od té doby obě společnosti jednaly o různých oblastech spolupráce založené na principu dlouhodobého rovnocenného a přínosného vztahu.

Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu vznikne mezi těmito společnostmi oboustranně výhodný vztah respektující autonomii a rovnoprávnost jednotlivých stran a směřující k úspěšným společným projektům. S cílem vytvářet nové hodnoty pro mobilitu budoucnosti obě společnosti urychlí a posílí vzájemnou dlouhodobou spolupráci a budou usilovat o to, aby překonaly očekávání zákazníků, čímž přispějí k rozvoji trvale udržitelné společnosti.

Toyota a Mazda uzavřely obchodní a kapitálové spojenectví
Toyota a Mazda uzavřely obchodní a kapitálové spojenectví

Podrobnosti dohody o obchodním spojenectví

Založení společného podniku na výrobu automobilů v USA
V rámci nového spojenectví se Toyota a Mazda dohodly na založení společného podniku na výrobu automobilů ve Spojených státech, na němž se každá strana bude podílet stejnou finanční částkou. Továrna by měla mít odhadovanou roční výrobní kapacitu přibližně 300 tisíc jednotek. Společnosti zatím čekají na povolení příslušných státních úřadů a začnou se zabývat podrobnými plány s cílem zahájit provoz nové továrny v roce 2021.

Podnik si vyžádá investici v celkové výši zhruba 1,6 miliard dolarů a nabídne 4 000 pracovních míst. Kromě spolupráce v oblastech produktů a technologií, která zatím mezi oběma společnostmi probíhala, mají Toyota a Mazda v úmyslu prostřednictvím této nové výrobní spolupráce zvýšit svoji konkurenceschopnost. Mazda předpokládá, že v nové továrně bude vyrábět crossoverové modely, které nově uvede na severoamerický trh, a Toyota zde pro tentýž trh plánuje vyrábět vozy Corolla.

Prostřednictvím výroby v USA chce Mazda docílit rozšíření své výrobní sítě v Severní Americe. Tyto aktivity firmě umožní rychleji reagovat na potřeby svých zákazníků v závislosti na regionu a modelu.

Toyota chce dalším rozšířením výrobních kapacit v USA dále posílit řízení firmy, jež má blíže k dané oblasti, a reagovat tak lépe na rostoucí severoamerický trh. V nové továrně společnosti Toyota v mexickém Guanajuatu, která je právě ve výstavbě, plánuje Toyota namísto Corolly vyrábět vozy Tacoma.

Společný rozvoj technologií pro elektromobily
S rostoucí celosvětovou poptávkou po elektromobilech se Toyota a Mazda budou věnovat společnému rozvoji technologií pro základní strukturu konkurenceschopných elektrickou energií poháněných vozidel, přičemž si budou aktivně vyměňovat odborné poznatky. Tyto technologie jim umožní rychle reagovat na regulace a trendy na trzích ve všech zemích. Konkrétní podrobnosti budou určeny v pozdější fázi vzájemné spolupráce.

Společný rozvoj technologií pro auta připojená k internetu a bezpečnost
Toyota a Mazda budou společně vyvíjet technologie pro systémy palubních informačních a zábavních multimédií, a budou tak připraveny na rostoucí poptávku. Vedle toho bude Toyota s Mazdou spolupracovat v oblasti svých technologií „vehicle-to-vehicle“ (V2V) a „vehicle-to-infrastructure“ (V2I) s cílem vytvořit mobilní společnost bez nehod.

Rozšíření komplementárních výrobků
Mazda v současné době dodává Toyotě v Severní Americe kompaktní sedan. A Toyota bude Mazdě v Japonsku dodávat kompaktní dodávku typu „two-box“. Kromě toho obě firmy zváží možnosti dalších komplementárních výrobků na celosvětové úrovni.

Podrobnosti o kapitálovém spojenectví
Na základě této dohody se obě společnosti zaměří na rozvoj trvale udržitelné spolupráce, maximální součinnost podnikání a kapitálové spojenectví prostřednictvím výše popsaného nákupu akcií.

Toyota prostřednictvím třetí strany získá 31 928 500 nově vydaných kmenových akcií společnosti Mazda (5,05% podíl na základě vydaných akcií po navýšení kapitálu; celková hodnota: 50 miliard jenů).

Mazda prostřednictvím třetí strany získá vlastní akcie Toyoty, které budou mít stejnou hodnotu jako akcie Mazdy získané Toyotou (0,25% podíl na základě vydaných akcií).

Obě společnosti mají v plánu částečně využít výnosy z navýšení kapitálu a z prodeje vlastních akcií prostřednictvím třetích stran k financování kapitálových výdajů spojených se založením společného podniku na výrobu automobilů v USA.

Obě společnosti uváží další posílení svého kapitálového spojenectví v souladu s průběhem jejich spojenectví obchodního.

Harmonogram
Datum podpisu dohody: pátek 4. srpna 2017
Odhadované datum akvizice akcií (datum splatnosti): pondělí 2. října 2017.

Štítky:, ,

Add a Comment